Uw contactpersoon: Bert Veldman
06 - 2864 5674

Privacyverklaring

Wij verheugen ons over uw bezoek aan onze website en subdomeinen (hierna samen
“website“) evenals over uw interesse in onze onderneming, onze producten en
diensten. Opdat u zich veilig en comfortabel zou voelen bij uw bezoek aan onze
website, nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke
omgang hiermee zeer ernstig. Met de volgende aanwijzingen over
gegevensbescherming willen wij u daarom namens BEMER Int. AG, Austrasse 15, FL -
9495 Triesen (hierna de “Vennootschap“) erover informeren, wanneer wij welke
gegevens opslaan en hoe wij ze gebruiken – uiteraard met inachtneming van de
geldende voorschriften inzake gegevensbescherming.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te
wijzigen, om eventuele wijzigingen aan de wijze waarop persoonsgegevens worden
verwerkt, te kunnen weergeven. Deze privacyverklaring vervangt de vroegere
versies van de privacyverklaringen van de Vennootschap, die aan u zijn
overgemaakt of die u hebt ingekeken, evenals eventuele afwijkende overeenkomsten
en afspraken tussen u en de Vennootschap.

Wij verzoeken uitdrukkelijk om er kennis van te nemen dat steeds enkel de Duitse
privacyverklaring, zoals opgesteld voor Liechtenstein, juridisch bindend is.
Alle andere versies zijn vertalingen, die in geval van twijfel ondergeschikt
zijn aan het originele document genaamd „Datenschutzerklärung (de-LI) BEMER Int.
AG“.

Een eerste overzicht van deze privacyverklaring vindt u in de onderstaande
inhoudsopgave:

Inhoudsopgave

I. Verantwoordelijke onderneming

 1. De Vennootschap is de verwerkingsverantwoordelijke van de verwerkte
  persoonsgegevens in de zin van de Europese Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (hierna „AVG“).

 2. Onze klantendienst kunt u als volgt bereiken:

Telefoonnummer: +423 399 39 70

(Ma-do 8-17 klok, vrij 8-15 uur).

klantenservice\@bemer.services

 1. Onze functionaris voor gegevensbescherming is Grant Thornton Schweiz/Liechtenstein, Datenschutzbeauftragter BEMER, Im Tiergarten 7, CH-8036 Zürich, die u als volgt kunt bereiken:

Telefoonnummer: +41 43 960 71 71 / +42 3237 42 42

(Ma-do 8-17 klok, vrij 8-15 uur).

Datenschutzbeauftragter.Bemer@chgt.com

II. Wat zijn persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens zijn alle inlichtingen en informatie die betrekking hebben
  op een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon (naam, adres,
  geboortedatum, enz.). Daarbij horen in samenhang met websites ook
  e-mailadressen en het IP-adres.

 2. Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op onze website en in geen
  geval op websites, producten en diensten van derden, ook niet als u
  mogelijkerwijs via een link van onze website wordt doorgestuurd naar inhoud
  van derden. In dat verband nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid op ons
  voor de inhoud van een website, van producten of diensten van een derde.

III. Doeleinde

 1. Onze website heeft als primair doeleinde om u te informeren over onze
  onderneming, onze producten en diensten.

 2. Vervolgens kunt u via het contactformulier contact met ons opnemen of uw
  vraag rechtstreeks aan uw lokale BEMER-partner voorleggen. De informatie die
  u dan meedeelt, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres, bevoegde
  BEMER-partner enz., worden door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen
  beantwoorden. Deze gegevens worden verwijderd zodra we ze niet meer nodig
  hebben, tenzij wettelijke bewaarplichten vereisen dat ze opgeslagen blijven
  (en in elk geval dan in beperkte vorm) of tenzij ze rechtstreeks verband
  houden met een contract resp. de afsluiting van een contract tussen u en de
  Vennootschap. In het laatste geval worden de gegevens van uw vraag samen met
  de contractuele documenten gearchiveerd.

 3. Verder kunt u zich als BEMER-partner registreren en/of als klant in onze
  webshop een gebruikersaccount aanmaken en onderhouden. In vergelijking met
  een louter informatief bezoek aan onze website zijn wij in dat geval
  genoodzaakt, met het oog op de afwikkeling van de contractuele relatie die u
  aldus bent aangegaan, om meer persoonsgegevens te verwerken (zie punten VII

  • X).
 4. Met het bezoek aan onze website en de aanmaak van een gebruikersaccount als
  klant en/of BEMER-partner evenals het gebruik van onze producten verklaart u
  zich uitdrukkelijk akkoord met het verzamelen en verwerken van uw
  persoonsgegevens. Bovendien aanvaardt u in dezelfde mate onze algemene
  handelsvoorwaarden (hierna „AHV“) in de telkens geldende versie.

IV.  Verwerkte persoonsgegevens bij een louter informatief bezoek aan onze website

 1. U kunt onze website bezoeken zonder u meteen bekend te maken aan ons. Zo bewaren onze servers bij een louter informatief gebruik van de website automatisch alleen informatie die door uw browser wordt doorgestuurd naar ons. Wij baseren ons daarbij op art. 6 lid 1 lit. f AVG. De verzamelde informatie is voor ons technisch noodzakelijk, om u onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. De volgende gegevens worden daarvoor verzameld:
-  IP-adres

-  Aanvragende internetprovider

-  Website

-  Datum, tijdstip van de opvraging

-  Overgedragen hoeveelheid gegevens

-  Melding van succesvolle opvraging

-  Browsertype en -versie

-  Besturingssysteem

-  Referrer URL resp. eerder bezochte website
 1. Wij behouden ons uitsluitend het recht voor om de bovenvermelde gegevens
  achteraf te controleren, wanneer wij op grond van concrete aanwijzingen met
  recht kunnen aannemen dat onze website in strijd met de wet wordt gebruikt.
  Deze gegevens worden niet doorgegeven aan een derde, voor zover dat niet
  wordt meegedeeld in deze privacyverklaring (zie punt VI en XI).

 2. Bovenvermelde gegevens worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode
  van 14 maanden.

 3. Verdere persoonsgegevens worden alleen verzameld als u contact met ons
  opneemt met behulp van het contactformulier, of als u zich registreert als
  BEMER-partner en/of klant. Met de verzending van het contact- resp.
  registratieformulier verklaart u zich ermee akkoord dat wij de gegevens die
  daarin worden prijsgegeven, verwerken en opslaan voor het doel dat in
  punt III (2) wordt beschreven.

V. Cookies

 1. Op onze website worden – met uitzondering van de volgende opsomming – geen
  zog. „cookies“ gebruikt:

  1. Voor de goede orde delen wij mee dat wij in technisch opzicht
   gebruikmaken van twee cookies, die evenwel geen persoonsgegevens
   verwerken; namelijk 

   1. om vast te stellen en vast te leggen dat een cookie-verwijzing werd getoond en
   2. om de passende bestandsgrootte van de afbeeldingen op onze website te achterhalen om de downloadsnelheid en vereiste kwaliteit van de website te optimaliseren.
  2. Vervolgens gebruiken wij cookies om het surfgedrag van de bezoekers op
   onze website te analyseren (zie punt VI hierna).

 2. Voor een beter begrip dient hier opgemerkt dat een cookie een klein
  tekstbestand is, dat door een website op uw harde schijf wordt geplaatst, om
  uw gebruik van een website te vergemakkelijken en de site af te stemmen op
  uw behoeften. Daarvoor verstuurt het tekstbestand bepaalde informatie naar
  de plaats die het heeft ingebruikt.

VI. Google Analytics

 1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een internetanalysedienst
  van Google Inc. („Google“). Google Analytics maakt gebruik van zog.
  „cookies“ (zie punt V) hiervoor. De door het cookie gegenereerde informatie
  over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google
  in de VS doorgestuurd en daar opgeslagen. In elk geval wordt op deze website
  IP-anonimisering standaard geactiveerd (zie punt VI (5) hierna), waardoor uw
  IP-adres eerst wordt ingekort door Google binnen de lidstaten van de
  Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische
  Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar
  een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

 2. In opdracht van de Vennootschap gebruikt Google deze informatie om het
  gebruik van de site te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten
  samen te stellen en andere diensten met betrekking tot het website- en
  internetgebruik te leveren.

 3. Google zal uw IP-adres, dat verkregen is via uw browser door middel van
  Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google
  beschikt.

 4. Indien u dit wilt verhinderen, beschikt u over de volgende mogelijkheden:

-  U kunt de opslag van cookies verhinderen door uw browsersoftware
  overeenkomstig in te stellen. Desgevallend kunnen in dat geval wel niet
  alle functies van deze website ten volle worden benut.

-  U kunt bovendien voorkomen dat de door het cookie gegenereerde
  informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres)
  door Google en het verwerken van de die gegevens door Google voorkomen,
  door de via de volgende link beschikbare browser-add-on te downloaden en
  te installeren. 
  <http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de>. 
  Bij de installatie wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst.
  Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken en de
  installatie nogmaals uitvoeren.
 1. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de uitbreiding
  „anonymizelp()“. Daardoor worden IP-adressen ingekort verder verwerkt, zodat
  ze niet kunnen worden herleid tot een persoon. Voor zover de over u
  verzamelde gegevens een identificatie mogelijk maken, wordt die onmiddellijk
  uitgesloten en worden de persoonsgegevens onmiddellijk verwijderd.

 2. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van onze website te
  kunnen analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de verzamelde
  statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en interessanter voorstellen
  voor u als gebruiker. Voor de uitzonderingen waarbij persoonsgegevens worden
  doorgestuurd naar de VS, heeft Google zich onderworpen aan het EU-US Privacy
  Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrond voor
  het gebruik van Google Analytics is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f van de AVG.

 3. Informatie over Google als derde aanbieder (verwerker in opdracht in de zin
  van art. 28 van de AVG):

-  Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin
  4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001

-  Gebruikersvoorwaarden: <http://www.google.com/analytics/terms/>

-  Overzicht inzake
  gegevensbescherming: <http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html>

-  Privacyverklaring: <http://www.google.de/intl/de/policies/privacy>.
 1. Met het gebruik van deze website geeft u uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens die u betreffen en door Google worden verzameld, op de hiervoor beschreven wijze en voor bovenvermeld doeleinde.

VII. Toestemming

 1. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat u eerst uitdrukkelijk instemt met de overeenkomstige gegevensverwerking, zodat die toegestaan is. Deze toestemming vragen wij telkens op die plaatsen op onze website, waar zo'n geval zich voordoet, en weliswaar pas nadat wij u geïnformeerd hebben over het doel en de omvang van de gegevensbescherming in het concrete geval. Uw toestemming geeft u door een overeenkomstig controlevakje te activeren.

VIII. Gebruikersaccount / registratie

 1. Wanneer u zich registreert op onze website, door een gebruikersaccount aan te maken als BEMER-partner en/of klant, dan kunt u de volgende diensten gebruiken:
-  BEMER-partner en klant: Online-aankoop van BEMER-producten in onze
  webshop en aankoop van tickets voor evenementen

-  BEMER-partner: Verdeling van BEMER-producten
 1. Voor dit doeleinde leggen wij bij de registratie op basis van art. 6 lid 1 lit. b AVG de gegevens (ook latere aanvullingen of wijzigingen) vast volgens ons invoervenster. Dat zijn in het bijzonder de volgende gegevens:
-  Firma (indien voorhanden) incl. ondernemingsnummer (BTW-nr.)

-  Volledige naam

-  Adres resp. woonplaats

-  Telefoonnummer

-  E-mailadres

-  Geboortedatum

-  Gesproken taal

-  Geslacht

-  Wachtwoord in versleutelde vorm (kan niet worden bekeken)
 1. De registratie gebeurt volgens de werkwijze voorgesteld in punt VII.

 2. Derden kunnen uw gegevens pas inkijken, als dat voorzien is in onze
  aangeboden diensten, en als dat beschreven is in deze privacyverklaring.

 3. U hebt in principe de mogelijkheid om uw gebruikersaccount te verwijderen.
  In dat geval worden alle persoonsgegevens die verbonden zijn aan dit
  account, verwijderd of onherroepelijk anoniem gemaakt. Voorbehouden blijven
  eventuele specifieke bepalingen in samenhang met afgesloten contracten en
  bewaarplichten.

 4. Veiligheidsinstructie: Wij zullen u nooit via e-mail of op andere wijze om
  uw wachtwoord vragen.

IX. Het gebruik van onze webshops als klant

 1. Voor bestellingen in onze webshop moet u zich eenmalig registreren en een
  gebruikersaccount en persoonlijk wachtwoord vastleggen (zie punten VII -
  VIII). Bij toekomstige bezoeken aan onze website kunt u zich aanmelden met
  uw gebruikersnaam en uw wachtwoord en dan hoeft u uw adresgegevens niet bij
  elke bestelling opnieuw in te voeren. Uw wachtwoord wordt versleuteld
  opgeslagen en kan door ons niet worden bekeken (zie punt VIII (2)).

 2. De toestemming om deze informatie op te slaan volgens punt IX (1) kunt u op
  elk ogenblik herroepen. In dat geval moet u evenwel voor elke bestelling
  deze informatie opnieuw invoeren.

 3. De gegevens van uw bestellingen worden opgeslagen in uw gebruikersaccount.

 4. Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij verzamelen bij de registratie en
  bestelling, uitsluitend voor een correcte afhandeling van het contract dat
  is afgesloten met de bestelling.

 5. De gegevens in uw gebruikersaccount, zoals bijv. het door u gekozen
  leveringsadres, kunt u op elk ogenblik inkijken en wijzigen.

 6. Alle gegevens die wij niet op grond van de wettelijke voorschriften (bijv.
  in de boekhouding) gedurende 10 jaar moeten bewaren, worden door ons
  verwijderd of onherroepelijk anoniem gemaakt, zodra de rechtmatigheid voor
  de verwerking voor het overige wegvalt.

 7. U hebt de mogelijkheid om uw gebruikersaccount op elk ogenblik te
  verwijderen, zodra er geen bestelling meer openstaat. De gegevens die werden
  ingevoerd bij de registratie, worden verwijderd of onherroepelijk anoniem
  gemaakt; maar niet de gegevens die verband houden met de uitgevoerde
  bestellingen (zie hoger).

X. Het gebruik van onze website ingevolge BEMER-partnership  

 1. Wanneer u een BEMER-partnership wenst aan te gaan, moet u zich op
  signup.bemergroup.com” eenmalig
  registreren en een gebruikersaccount en persoonlijk wachtwoord vastleggen
  (zie punt VIII). Bij toekomstige bezoeken aan onze website kunt u zich
  aanmelden met uw gebruikersnaam en uw wachtwoord en dan hoeft u uw
  adresgegevens niet bij elk bezoek opnieuw in te voeren. Uw wachtwoord wordt
  versleuteld opgeslagen en kan door ons niet worden bekeken (zie punt VIII
  (2)).

 2. Het BEMER-partnership beoogt de klanten- en BEMER-partnerbemiddeling.

 3. De gegevens van uw bestellingen en de doorgegeven klantenbestellingen worden
  opgeslagen in uw gebruikersaccount.

 4. Wij verwerken de persoonsgegevens die worden verzameld bij de registratie
  van het BEMER-partnership en de bestellingen volgens punt X (3) uitsluitend
  met het oog op de correcte afwikkeling van het BEMER-partnership en de
  contracten die werden afgesloten met diezelfde bestellingen.

 5. De gegevens in uw gebruikersaccount, zoals bijv. het door u gekozen
  leveringsadres, kunt u op elk ogenblik inkijken en wijzigen. Als u de
  informatie over u als BEMER-partner bijwerkt, behouden wij een kopie van uw
  oorspronkelijke gegevens opgeslagen om eventuele vragen tussen u en ons te
  kunnen ophelderen.

 6. Alle gegevens die wij niet op grond van de wettelijke voorschriften (bijv.
  in de boekhouding) gedurende 10 jaar moeten bewaren, worden door ons
  verwijderd of onherroepelijk anoniem gemaakt, zodra de rechtmatigheid voor
  de verwerking voor het overige wegvalt.

 7. U hebt de mogelijkheid om uw gebruikersaccount op elk ogenblik te
  verwijderen, zodra er geen bestelling meer openstaat en/of uitbetalingen
  hangend zijn. De gegevens die werden ingevoerd bij de registratie, worden
  verwijderd of onherroepelijk anoniem gemaakt; maar niet de gegevens die
  verband houden met de uitgevoerde bestellingen en de contracten die daarmee
  samenhangen (zie hoger).

XI. Ingeschakelde derden in samenhang met onze website

 1. In samenhang met het gebruik van de website evenals in het bijzonder bij de
  afwikkeling van bestellingen in de webshop schakelt de Vennootschap derden
  in, voor zover dat noodzakelijk is. In dat geval geeft ze persoonsgegevens
  over u door aan hen, voor zover dat noodzakelijk is voor dat doel.

 2. Betrokken persoonsgegevens in het kader van de afwikkeling van bestellingen
  in de webshop zijn met name voor- en achternaam, straat, huisnummer,
  postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en ingeval van aankoop
  via debitering de vermelde bankrekening.

 3. Deze derden mogen de informatie enkel gebruiken voor de uitvoering van hun
  taken in onze opdracht.

 4. Een overzicht van de ingeschakelde derden en hun eigen privacybepalingen
  vindt u in onderstaande tabel:

| Ingeschakelde derde ondernemingen | Doel van het doorgeven van de persoonsgegevens | Privacybepalingen van deze derde ondernemingen |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atlassian Pty Ltd  | Webapplicatie voor de technische ondersteuning van de website | https://de.atlassian.com/legal/privacy-policy |
| San Francisco, VS | | |
| Amazon Web Services Inc,  | Aanbieder van de gebruikte cloudoplossing van de vennootschap | https://aws.amazon.com/de/data-protection/ |
| Seattle, VS | | |
| MailChimp  | Verzendingsservice met geautomatiseerd gegenereerde e-mails van de Vennootschap | https://mailchimp.com/legal/privacy/ |
| Atlanta, VS | | |
| ClickSend  | Verzendingsservice met geautomatiseerd gegenereerde sms-berichten van de Vennootschap | |
| Canning Bridge Applecross, Western Australia, | | |
| HelloSign  | Opmaak van digitale handtekeningen van de in de VS gedomicilieerde partners in samenhang met VS-belastinggegevens | https://www.hellosign.com/legal/privacy |
| San Francisco, VS | | |
| Hyperwallet  | Afwikkeling van financiële transacties met BEMER-partners | https://www.hyperwallet.com/privacy-policy/ |
| Vancouver, BC, Canada | | |
| PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.  | Betalingsafwikkeling algemeen | https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full |
| Luxemburg | | |
| SIX Payment Services AG  | Betalingsafwikkeling algemeen | https://www.six-payment-services.com/en/services/legal/privacy-statement.html |
| Zürich, Zwitserland | | |
| Billpay GmbH  | Betalingsafwikkeling algemeen | https://www.billpay.de/en/privacy-de/ |
| Berlijn, Duitsland | | |
| VET Leasing GmbH | Afwikkeling van leasecontracten | https://www.vet-leasing.eu |
| archimedes Leasing GmbH | Afwikkeling van leasecontracten | https://www.archimedes-leasing.de |
| Hoffman Leasing GmbH | Afwikkeling van leasecontracten | https://www.hofmann-leasing.de |
| F & S Leasing GmbH | Afwikkeling van leasecontracten | https://www.s-leasing.at |
| DHL Express Germany GmbH | Levering van goederen | https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz-express.html |
| United Parcel Service Deutschland S.à r.l. & Co. OHG | Levering van goederen | https://www.ups.com/de/de/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page? |

 1. Tot slot wijzen wij u erop dat ook de BEMER-partners burgerrechtelijk als derden gekwalificeerd moeten worden. Voor zover u het wenst ingevolge een aanvraag volgens punt III (2), worden uw contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mail desgevallend doorgestuurd naar de BEMER-partners die u kiest.

XII. Uw rechten

 1. In samenhang met persoonsgegevens die wij over u verwerken, hebt u:
-  recht op informatie;

-  recht op correctie, voorzover die niet correct zijn;

-  recht op verwijdering, voor zover er geen wettelijke bepalingen met
  hogere prioriteit zijn;

-  een recht om de beperking van de werking van persoonsgegevens van u te
  vragen;

-  een recht op bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens van u; en

-  een recht op overdraagbaarheid van de gegevens.
 1. Wij verzoeken u om er kennis van te nemen dat deze rechten niet absoluut
  gelden, en dat wij waar mogelijk het recht hebben om te weigeren waar dat
  bij wijze van uitzondering is toegestaan. Voor de goede orde dient tot slot
  nogmaals vermeld dat u ook het recht hebt om een gegeven toestemming voor
  een verwerking te herroepen.

 2. Over uw rechten verneemt u meer op de verschillende homepages van de
  toezichthoudende autoriteiten binnen de EU of de EER. In België is dat de
  Gegevensbeschermingsautoriteit, waarvan u de homepage terugvindt op de
  volgende landpagina:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 1. Eventuele vragen voor ons met betrekking tot de verwerking van uw
  persoonsgegevens kunt u voorleggen aan onze functionaris voor
  gegevensbescherming, van wie wij de contactgegevens hebben vermeld in het
  begin van de privacyverklaring.

 2. Indien u het niet eens bent met onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan
  hebt u tot slot het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende
  autoriteit. Voor meer informatie hierover kunt u de bovenvermelde homepage
  raadplegen.